Kötelezők a Nat-ban

A kötelező és ajánlott olvasmányok legáltalánosabb keretét a Nemzeti alaptanterv, röviden a Nat határozza meg. Az egyes olvasmányokat az 1-4., 5-8. és 9-12. évfolyamos korcsoportokra bontva adja meg, de nem határozza meg egyes évfolyamonként a kötelező olvasmányokat. Ezt majd a Nat-ra épülő kerettantervek alapján kidolgozott helyi tantervekben tulajdonképpen a pedagógusok teszik meg.

 

Designed by yanalya / Freepik

 

A középiskolai tanulmányok során kötelező olvasmányok, versek, drámák és novellák listája igencsak széles, így sok szabad teret enged a pedagógusok számára a választáshoz.

 

Az olvasmányokat feladhatják nyárra vagy kérhetik évközben, ezt szintén a pedagógusok határozzák meg. Bármikor is legyen, érdemes olyan kiadványokat beszerezni, amelyek a sok többi feladat és teendő, no és pihenés mellett segítenek a művek feldolgozásában. Hogy mivel? Nos, egy olyan komplex rálátást biztosító információgyűjteménnyel, amelyek a művek rövid leírásán túl a szerzőről és annak más műveiről is tartalmaznak információkat, megtalálható bennük a művek elemzése, a szereplők és azok jellemzése, valamint a művel kapcsolatos egyéb érdekességek és feladatok.

 

Így teljes, átfogó képet kapnak a diákok a műről úgy, hogy közben könnyebben bele tudják élni magukat az adott kor és szerző világába a többi kiegészítő információ által.

 

És persze az olvasónaplók megírásához is gyors és hasznos segítséget nyújtanak a kivonatok.

 

Az új Nat teljes kötelező olvasmány listája az alábbiakban olvasható. A linkekre kattintva a művek feldolgozását tartalmazó kiadványokhoz juthat el az olvasó. Adott műfajok alatt felsorolt szerzőkhöz tartozó opcionálisan választható művek esetében pedig zárójelben adtuk meg annak a műnek a címét, amely feldolgozása megtalálható a linkelt kiadványban.

 

Kellemes böngészést kívánunk!

 

 

9-12. évfolyam kötelező olvasmányok

Magyar irodalom:

Epika

Líra

Dráma

Értekező próza, esszé

Világirodalom 

Epika

Líra

Színház és dráma

 


 

Magyar irodalom:

népköltészeti alkotások

 

Epika

 

Arany János egy-két balladája
Arany János: Toldi estéje

 

Babits Mihály: Jónás könyve

 

Halotti beszéd és könyörgés

 

Jókai Mór: Az arany ember vagy egy másik regénye

 

Kosztolányi Dezső egy regénye

Kosztolányi Dezső egy novellája (Az utolsó fölolvasás)

 

Krúdy Gyula egy novellája (Vörös ökör)

 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete

 

Mikszáth Kálmán egy regénye (A Noszty fiú esete Tóth Marival)
Mikszáth Kálmán egy novellája (Az a fekete folt)

 

Móricz Zsigmond egy regénye
Móricz Zsigmond egy novellája (Tragédia)

 

Petőfi Sándor egy epikai alkotása

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem részlete

 

XX. századi szépprózai alkotások pl.:

 

Kortárs szépprózai alkotások.

 


 

Líra

Ady Endre versei:

 

Arany János versei:

 

Babits Mihály:

 

Balassi Bálint:

 

Berzsenyi Dániel:

 

Csokonai Vitéz Mihály:

 

Illyés Gyula egy műve

 

Janus Pannonius egy műve (Búcsú Váradtól)

 

József Attila:

 

Juhász Gyula egy műve (Tápai lagzi)

 

Kazinczy Ferenc egy epigrammája

 

Kosztolányi Dezső:

 

Kölcsey Ferenc:

 

Ómagyar Mária-siralom

 

Petőfi Sándor:

 

Pilinszky János:

 • Harmadnapon
 • további egy műve

 

Radnóti Miklós:

 

Szabó Lőrinc egy-két műve

 

Tóth Árpád egy-két műve (Elégia egy rekettyebokorhoz)

 

Vajda János egy műve

 

Vörösmarty Mihály:

 • Előszó
 • Szózat
 • további egy-két műve

 

Weöres Sándor egy-két műve

 

További művek a XX. századi magyar lírából, pl. az alábbi szerzők műveiből:

 • Áprily Lajos
 • Dsida Jenő
 • Nagy László
 • Nemes Nagy Ágnes
 • Orbán Ottó
 • Sinka István
 • Szilágyi Domokos

 

Kortárs lírai művek

 


 

Dráma

 

Katona József: Bánk bán

 

Madách Imre: Az ember tragédiája

 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

 

Egy XX. századi dráma; a kortárs színház és dráma világa.

 


 

Értekező próza, esszé

 

Három részlet pl. az alábbi szerzők műveiből:

 • Ady Endre
 • Arany János
 • Babits Mihály
 • Bessenyei György
 • Illyés Gyula
 • Kosztolányi Dezső
 • Kölcsey Ferenc
 • Márai Sándor
 • Nemes Nagy Ágnes
 • Németh László
 • Pázmány Péter
 • Szabó Dezső
 • Szerb Antal
 • kortárs esszék

 


 

Világirodalom

 

Epika

 

Néhány mitológiai történet, valamint ó- és újszövetségi történetek

 

Néhány alkotás és részlet, például:

 

A XVIII–XIX. század irodalmából, az alábbi szerzők műveiből:

 

A XX. század irodalmából, pl. az alábbi szerzők műveiből:

 

Líra

 

Néhány lírai alkotás a világirodalom különböző korszakaiból, például:

 

továbbá az alábbi szerzők műveiből:

 

Továbbá kortárs lírai alkotások.

 

 

Színház és dráma

 

Szophoklész: Antigoné

 

Shakespeare egy drámája (Romeo és Júlia)

 

Moliere egy komédiája (Tartuffe)

 

egy dráma a XIX. század második feléből

 

Csehov egy drámája (Sirály)

 

Egy-két XX. századi vagy kortárs alkotás

(Henrik Ibsen: A vadkacsa)

(Samuel Barclay Beckett: Godot-ra várva)

(Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei)

 

 

Forrás: http://kotelezo-olvasmany.hu/

 

Klett Kiadó